Totalentreprise

De andre klarer hele processen. Kunden underskriver en kontrakt og totalentreprenøren klarer det hele. Der er dog ikke mange totalentreprenører, der tager sig af om og -tilbygning. Totalentreprise er primært en entrepriseform til typehuse og typificeret sommerhusbyggeri.

Totalentreprenøren råder over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og forestår hele projekteringen. Han indgår kontrakter med underentreprenører og styrer projektet og dets udførelse frem til færdig aflevering.

NB: Fagenterprise og Hovedenterprise indgår oftest som en del af Partneringsaftalen.