Etablering af to nye butikker på Amager

Howico har etableret to nye butikker på Strandlodsvej, Amager.
Opgaven bestod bla. i at:

 • Fjerne eksisterende vægge
 • Opføre nye vægge i porebeton
 • Etablere ny kloakinstallation
 • Installere nye varmekilder samt ventilation
 • Udføre malerarbejde
 • Nedskære brystninger samt montere nye facadepartier

Howico indgår aftale om udførelse af fire fagentrepriser

Howico har indgået aftale om udførelse af nedenstående entrepriser, ved industrilejemål i Glostrup:
 • Fagentreprise – gasbeton: Levering og montering af 220 m2. gasbeton til brug for fliseudstilling.
 • Fagentreprise – neddrivning: Nedrivning af 408 m2 glasvægge, optagning/bortskaffelse af 1500 m2 edb gulv, nedtagning/bortskaffelse af ca. 15 km elkabler.
 • Fagentreprise – facadeparti: Udskiftning af facadeglas.
 • Fagentreprise – tømrer: Udskiftning af loftplader, reetablering af gipsvægge efter nedrivning samt levering og montering af sikringslåger til kældertrappe.

Før- og efterbilleder vil blive uploadet som arbejdet skrider frem.

Skimmelsanering og renovering efter vandskade

Ejerforeningen Fyrtårnet er beliggende ved Dampfærgevej på Østerbro.
I efteråret 2014, konstaterede foreningen at der kom vand ind via tagterrasserne. Vandet løb ned gennem bygningens installationsskakt, og trængte ind i de underliggende lejligheder.
Howico bistod ejerforeningens rådgiver ved de forudgående undersøgelser af vandskaden. Afslutningsvis udførte Howico skimmelsanering, samt renovering af de bygningsdele der blev berørt af vandskaden.

 

 

Howico opfører 14 rækkehuse i Ballerup

Howico har indgået aftale om hovedentreprise, på opførelsen af 14 rækkehuse i Ballerup. Hovedentreprisen indeholder følgende fagentrepriser:

 • Montage af porebeton
 • Malerarbejde
 • Tømrer-/snedkerarbejde
 • Tagdækning
 • Blikarbejde

Her er det porebetonen fra H+H, der er blevet gjort klar til montering.

Howico vedligeholder Fitness.dk

Howico har indgået samarbejdsaftale med det landsdækkende rengøringsfirma Alliance+, om vedligeholdelse af samtlige Fitness.dk´s centre i danmark. Aftalen omfatter håndværksydelser inden for 8 faggrupper. 

Howico søger to tømrer- og snedkersvende

To tømrer- og snedkersvende søges til tiltrædelse fra og med uge 31. Der er tale om fuldtidsstillinger. Ved interesse kan CV sendes til: info@howico.dk. Spørgsmål eller andet kan rettes til Jesper Villadsen på tlf. 70 25 36 46.

Howico projekterer og udfører unikt tagprojekt

Howico har haft fornøjelsen af at projektere og genopføre danmarks sidste arvefæstegård.
Her er det billeder af det stråtækte tag under udførsel.
Taget er udført med præfabrikerede buede kviste. Vinduerne er designet efter den renoverede gårds oprindelige vinduer. Taget er tækket med danske rør, hvilket sikrer bæredygtigheden i byggeriet.
For at sikre bedst mulig holdbarhed samt minimere vedligeholdelsesudgifterne, er alle inddækninger udført i kobber.

2013-08-22 12.34.29 2013-08-23 12.22.06 2013-09-05 14.53.42 2013-09-10 11.11.12 2013-09-24 10.33.26 2013-10-03 10.10.43 2013-10-18 11.31.22

Howico sponsorerer Danmarks største boksetalent

Den ubesejrede professionelle mellemvægtsbokser Abdul Khattab har skrevet kontrakt med Sauerland Event, og bokser lørdag d. 15. februar i Albertslund sin første kamp for sin nye arbejdsgiver.
Vi støtter op om sporten, og glæder os til at følge Abdul på hans vej mod de store titelkampe.

                                  Sponsor  Sponsor2