Etablering af to nye butikker på Amager

Howico har etableret to nye butikker på Strandlodsvej, Amager.
Opgaven bestod bla. i at:

  • Fjerne eksisterende vægge
  • Opføre nye vægge i porebeton
  • Etablere ny kloakinstallation
  • Installere nye varmekilder samt ventilation
  • Udføre malerarbejde
  • Nedskære brystninger samt montere nye facadepartier

Howico indgår aftale om udførelse af fire fagentrepriser

Howico har indgået aftale om udførelse af nedenstående entrepriser, ved industrilejemål i Glostrup:
  • Fagentreprise – gasbeton: Levering og montering af 220 m2. gasbeton til brug for fliseudstilling.
  • Fagentreprise – neddrivning: Nedrivning af 408 m2 glasvægge, optagning/bortskaffelse af 1500 m2 edb gulv, nedtagning/bortskaffelse af ca. 15 km elkabler.
  • Fagentreprise – facadeparti: Udskiftning af facadeglas.
  • Fagentreprise – tømrer: Udskiftning af loftplader, reetablering af gipsvægge efter nedrivning samt levering og montering af sikringslåger til kældertrappe.

Før- og efterbilleder vil blive uploadet som arbejdet skrider frem.