Gennemgående renovering af villa

Howico har påbegyndt en gennemgående renovering af en ældre villa.
Opgaven er en totalentreprise og opgavens omfang er som følger:

 • Nedrivning af gulve, vægge.
 • Installering af ny varme-/gulvvarme installation.
 • Installering af ny el-installation.
 • Etablering af to nye badeværelser.
 • Montering af nyt køkken
 • Lægning af nye gulve
 • Udskiftning af træværk
 • Udskiftning af vinduer
 • Generelt malerarbejde

Etablering af to nye butikker på Amager

Howico har etableret to nye butikker på Strandlodsvej, Amager.
Opgaven bestod bla. i at:

 • Fjerne eksisterende vægge
 • Opføre nye vægge i porebeton
 • Etablere ny kloakinstallation
 • Installere nye varmekilder samt ventilation
 • Udføre malerarbejde
 • Nedskære brystninger samt montere nye facadepartier

Howico indgår aftale om udførelse af fire fagentrepriser

Howico har indgået aftale om udførelse af nedenstående entrepriser, ved industrilejemål i Glostrup:
 • Fagentreprise – gasbeton: Levering og montering af 220 m2. gasbeton til brug for fliseudstilling.
 • Fagentreprise – neddrivning: Nedrivning af 408 m2 glasvægge, optagning/bortskaffelse af 1500 m2 edb gulv, nedtagning/bortskaffelse af ca. 15 km elkabler.
 • Fagentreprise – facadeparti: Udskiftning af facadeglas.
 • Fagentreprise – tømrer: Udskiftning af loftplader, reetablering af gipsvægge efter nedrivning samt levering og montering af sikringslåger til kældertrappe.

Før- og efterbilleder vil blive uploadet som arbejdet skrider frem.